Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: 16.03.2022

 1. Informații generale
  Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre
  scopurile noastre principale, atât ale www.whatifany.ro cât și ale Asociației A-Maze
  Me, cu sediul în România, în calitate de operator de date.
  Asociația A-Maze Me este o persoană juridică română de drept privat, non-profit,
  neguvernamentală și apolitică, fără scop patrimonial, cu sediul în Jud. Vrancea, Mun.
  Focșani, Str. Magazia Gării, Nr. 13, Bl. N2, Sc. 1, Ap. 1, CIF 32353434, înființată în anul
  2013 și având ca scop susținerea și promovarea educației formale, nonformale și
  informale și se adresează preponderent tinerilor.
 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
  2.1. Dacă sunteți client al site-ului, www.whatifany.ro va prelucra datele dumneavoastră cu
  caracter personal, precum nume și prenume, telefon, adresă de e-mail, adresă de facturare,
  date referitoare la modul în care utilizați site-ul, precum și o altă serie de categorii de date
  pe care dumneavoastră le furnizați direct prin înscrierea, achiziționarea sau crearea contului
  de utilizator sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.
  2.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, www.whatifany.ro va prelua datele dumneavoastră
  cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar
  fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii reclamații/întrebări/contact, în măsura în
  care accesați o asemenea secțiune.
 3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
  3.1. Dacă sunteți client al site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt
  prelucrate astfel:
  ● În desfășurarea relației contractuale, respectiv preluarea, comunicarea statusului,
  expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, organizarea returului, etc.
  ● Pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind serviciile prestate de whatifany.ro.
  ● Pentru activități de comunicare și marketing, respectiv pentru transmiterea prin
  e-mail și telefon a informațiilor comerciale privind produsele și serviciile oferite de
  www.whatifany.ro. Exprimarea acestui consimțământ se face prin bifarea căsuței la
  crearea unui cont.
  ● În efectuarea unor serii de sondaje privind experiența și calitatea serviciilor noastre,
  preferințe de produse, astfel încât să personalizăm și să îmbunătățim experiența
  dumneavoastră alături de noi.

3.2. Dacă sunteți vizitator al site-ului, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt
prelucrate astfel:

● Privind activități de marketing și comunicare ale serviciilor oferite de noi.
● Pentru rezolvarea reclamațiilor, întrebărilor și îmbunătățirea experienței
dumneavoastră pe site.

 1. Pentru cât timp sunt prelucrate datele
  Site-ul nostru www.whatifany.ro prin Asociația A-maze Me va prelucra datele
  dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar privind realizarea scopurilor
  menționate la punctul 2.
  În cazul în care sunteți client, prelucrarea datelor dumneavoastră se va face pe toată
  durata raporturilor contractuale, conform obligațiilor contractuale care revin echipei
  www.whatifany.ro. Pentru acei clienți care își șterg contul de utilizator prin email la
  www.whatifany.ro, se va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a nu mai
  primi comunicări comerciale prin care vă ținem la curent cu produsele și serviciile oferite prin
  intermediul site-ului. Pentru a nu vi se mai prelucra datele, vă rugăm să consultați punctul 7.
  Ștergerea unui cont se va putea realiza doar după livrarea și finalizarea ultimei comenzi
  active. Pentru retragerea consimțământului de prelucrare a datelor în scop de comunicare și
  marketing, www.whatifany.ro va înceta prelucrările pe baza consimțământului exprimat de
  dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
 2. Dezvăluirea datelor personale
  Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite către parteneri, terțe persoane sau entități
  care sprijină www.whatifany.ro prin Asociația A-Maze Me în desfășurarea activității
  site-ului nostru sau către autoritățile publice centrale/locale. O serie de exemple sunt
  următoarele:
  ● Pentru administrarea site-ului, îmbunătățirea lui și a serviciilor derulate prin
  intermediul acestuia.
  ● Pentru comunicarea în cazul unor premii acordate sau a oricăror altor facilități
  obținute ca urmare a participării/înscrierii la campaniile promoționale
  organizate de www.whatifany.ro.
  ● Pentru analiza datelor, cercetării de piață, tendințelor de utilizare și activitate.
  ● Pentru transmiterea comunicărilor comerciale de marketing, în condițiile și
  limitele prevăzute de lege.
  ● Privind dezvăluirea datelor cu caracter personal prevăzută de lege
 3. Transferul datelor personale
  Acestea sunt furnizate către www.whatifany.ro și nu vor fi furnizate în afara României.
 4. Drepturile dumneavoastră
  Conform legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în
  calitate de persoane vizate, aveți următoarele drepturi:
  ● Dreptul la informare, respectiv de a primi detalii privind activitățile de
  prelucrare efectuate de www.whatifany.ro prin Asociația A-Maze Me.
  ● Privind dezvăluirea datelor cu caracter personal prevăzută de lege.
  ● Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea
  www.whatifany.ro privind prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv
  detalii precum modalitatea în care sunt prelucrate date, scopul, destinatarii
  sau categoriile de destinatari ai datelor, etc.
  ● Dreptul la rectificare fără întârzieri justificative de către www.whatifany.ro.
  ● Privind dezvăluirea datelor cu caracter personal prevăzută de lege.
  ● Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate ( precum ”dreptul de a
  fi uitat).
  ● Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal într-o modalitate
  structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit,
  precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către
  www.whatifany.ro către alt operator de date, în măsura în care sunt
  îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
  ● Dreptul la opoziție privind prelucrarea datelor – se poate face printr-o
  solicitare pe site-ul whatifany.ro
  ● Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de
  a nu fi subiectul unei decizii luate pe baza unor activități de prelucrare
  automate, inclusiv crearea de profiluri ce poate produce efecte juridice sau vă
  afectează în mod similar.
  ● Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
  Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care
  considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal
sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturi menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați
la adresa de email: hello{@}whatifany.ro